Se rosteste in postul mare de catre Preot in mijlocul Bisericii.
Se poate rosti de catre fiecare credincios astfel:

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie!

(O metanie).

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău!

(O metanie)

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor Amin.

(O metanie)

Și după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri si se repeta de trei ori (cu 12 închinăciuni):

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!
(o închinăciune)

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!
(o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă!
(o închinăciune)

Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă!
(o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem se repeta toată si se fac două închinăciuni, iar la sfârșit o metanie mare.

Reclame