2             TROPAR

Râurile minunilor Tale să se reverse şi în viaţa noastră,
Ca, şi noi călcând toată patima, să petrecem viaţă cuvioasă,
Îngrădeşte-ne cu stâlpii rugăciunii Tale de toată mânia celui rău,
Şi pentru iertarea păcatelor noastre roagă-Te Fiului Tău.

Din izvorul minunilor Tale adapă-ne pe noi, cei însetaţi de mântuire şi stinge văpaia patimilor noastre cu ploaia rugăciunilor Tale. Mai presus de cer Te-ai înălţat Ceea Ce Te-ai arătat Scaun înţelegător al tainelor Cuvântului şi toate cetele îngereşti le-ai covârşit cu strălucirea desăvârşirii Tale. Pentru aceasta, luminează şi calea mântuirii noastre şi cu binecuvântarea Ta ne îngrădeşte în lupta împotriva vrăjmaşilor noştri nevăzuţi.
Minune ai arătat tuturor prin sfânta Ta icoană, Ceea Ce cu purtarea Ta de grijă toate le chiverniseşti spre slava lui Dumnezeu. În mâinile Tale ia şi cârma vieţii noastre şi ne povăţuieşte pe noi la tot adevărul mântuitor. Cununa fecioarelor eşti şi Icoana desăvârşirii celor cu viaţă îngerească, Marea cea lină a rugăciunii Ce poartă corabia vieţii noastre spre limanuri mântuitoare. Nu ne lăsa până în sfârşit să fim cuprinşi de mâhnire, ci la odihna păcii sălăşluieşte pe robii Tăi şi fă-ne dreptate dinspre vrăjmaşii noştri, cei ce pe nedrept ne prigonesc pe noi.
Carte cuvântătoare Te-ai arătat, împodobită cu laude dumnezeieşti, purtând pe Cuvântul Cel mai presus de cuvânt. Pe Acesta roagă-L Fericită, să dea cuvânt de apărare mie, celui nepriceput, împotriva celor ce mă necăjesc şi cu lumina smereniei Sale să plece mintea mea spre gândurile cele mai bune.
Vezi tulburarea sufletului meu, vezi necazurile mele şi Tu, ca Singura Sprijinitoare şi Purtătoare a Mea de grijă, fă-mi dreptate dinspre cei ce pe nedrept mă necăjesc. Alungă de la mine toate săgeţile ispitelor şi sub acoperământul milei Tale totdeauna păzeşte pe toţi cei ce Te cinstesc.
Pe mine, cel cufundat în adâncul fărădelegilor mă ridică cu mâna Ta cea tare şi arată-mi calea mântuirii. Izbăveşte-mă de toate necazurile acestei vieţi şi uşa pocăinţei îmi deschide mai înainte de a fi secerat de moarte. Din robia patimii mă slobozeşte pe mine, cel adânc înrădăcinat în răutate. Smulge cu puterea rugăciunii Tale din pământul inimii mele spinii păcatelor şi strică toate urzelile vrăjmaşilor împotriva mea.
Vezi neîndreptarea sufletului meu şi la odihna pocăinţei mă adu, pe mine, cel înecat în marea multor fărădelegi. Pe cărarea Adevărului călăuzeşte paşii mei, ca întru ascultarea de El să dobândesc viaţa cea veşnică. Amin.

Reclame